MENU
MENU


Ewa i Jacek.

Ja fotografuję już ponad 15 lat, zawodowo od ponad ośmiu, jako komercyjny portrecista, fotograf reklamowy. Doświadczenie z autorskiej fotografii artystycznej staram się przenieść na styl fotografowania ślubnego, gdzie ważne są gest, emocje i światło na zdjęciach. Przez siedem lat byłem autorem wywiadów i sesji zdjęciowych oraz felietonistą w miesięczniku poświeconym fotografii – Digital Camera Polska. Ewa jest absolwentką Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest artystką interdyscyplinarną, maluje w różnych technikach, jest ilustratorką, tworzy papeterie, zaproszenia ślubne, fotografuje z duszą. W fotografii ślubnej pracujemy w stylu portretu osadzonego w gęstym od wydarzeń reportażu, aby po 20 latach był wciąż żywy i wywoływał łzy wzruszenia i uśmiech. Ewa czułe oko do fotografii wywodzi prosto z serca i plastycznego wykształcenia. Ja wyciągnąłem je głęboko z duszy wspierając się kilkunastoletnim doświadczeniem jako art director / grafik komputerowy. Wywodząc się z marketingu i reklamy, omijam szerokim łukiem wszelkie sztuczki marketingowe i autopromocyjne w tym co robię w fotografii ślubnej. Dobrze mi z tym, a nasze Pary to doceniają 🙂

Razem stanowimy duet fotografów pracujących niezależnie, lub pracujących razem na jednym ślubie jako dwoje fotografów. Wszystkie niezbędne informacje na temat pakietu i co się nań składa otrzymujecie w mailu, jeśli termin, który wybraliście jest u nas wolny.

Zdjęcia wykonujemy pełnoklatkowymi aparatami Canona i jasnymi obiektywami stało-ogniskowymi, które zapewniają bardzo plastyczny i świetny technicznie materiał. Nasz styl w obróbce to odpowiedni dobór palety barw do stylu pary młodej oraz przestrzeni, w jakiej był realizowany reportaż.

Uwielbiamy fotografować na 15-30 minutowym mini plenerze w dniu ślubu. To jest Wasz czas, wtedy są emocje. Podstawową korzyścią jest skompletowanie materiału do obróbki, a Wy nie musicie ponownie się organizować, ubierać, brać wolnego i martwić się ponownie, czy wszystko dobrze pójdzie. Plenery w innym dniu lubimy również 🙂

Jeśli szukacie prawdziwych emocji na Waszych zdjęciach ślubnych wykonanych przez prawdziwych fotografów – serdecznie zapraszamy!


We are Ewa and Jacek. Jacek is a photographer from 18 years, professionally for more than eight, he working as a commercial portraitist, advertising photographer. The experience from the his own artistic photography he’s trying to move on shooting style in wedding photography, where important are gesture, emotion and light on the pictures. For 5 years he is also a journalist in the monthly magazine about photography – Digital Camera Poland. Ewa is a graduate of the Faculty of Arts at the University of Warmia and Mazury. She is an interdisciplinary artist, she paints in various techniques, she creates a stationery, wedding invitations and she photographs with the heart. For many years we have been prefered the style in which portrait is embed in the thick of events reportage which will be still alive and evoked tears of emotion and a smile even after for 20 years.

We invite you, if you are looking for real excitement for your wedding photos. Together we are a duo of photographers working independently or working together on a wedding as two photographers.

Photos perform full-frame EOS digital cameras and light fixed-focal lenses that provide very malleable and technically excellent material. Our style of post producing is the right choice of palette of colors to the style of the bride and groom and the space in which reportage was realized.

We love to shoot for 30-45 minutes mini outdoor shooting sessions on a wedding day. This is your time, when you are in emotions, but if you want to do a shooting session in another day, we are ready to do it 🙂

To see what is in my camera bag please check out my Shotkit.

 No Comments

LEAVE YOUR COMMENT

© SLUBNESTUDIO 2024